Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - Siun sote

Paperilaskut

Verkkolaskut
OVT-tunnus

Perhe- ja sosiaalipalvelut  

 

– Vammaispalvelut

PL 26 80101 Joensuu
 

003727320952101

– Ennaltaehkäisevät palvelut ja lastensuojelu

PL 26 80101 Joensuu

003727320952102

– Aikuissosiaalityö

PL 26 80101 Joensuu

 

003727320952103

Ikäihmisten palvelut

 

 

– Kotihoito

PL 37 80101 Joensuu

003727320952201

– Tehostettu palveluasuminen ja hoiva-asuminen

PL 37 80101 Joensuu

003727320952202

–Terveyskeskussairaala-

palvelut

PL 37 80101 Joensuu

003727320952203

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

 

 

– Keskussairaalapalvelut

PL 51 80101 Joensuu

003727320952301

– Terveysasemat ja suun terveydenhuolto

PL 51 80101 Joensuu

003727320952302

– Kuntoutus- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut

PL 51 80101 Joensuu

003727320952303

– Työterveyshuolto

PL 51 80101 Joensuu

003727320952304

Ympäristöterveydenhuolto

PL 51 80101 Joensuu

003727320952801

Tukipalvelut ja hallinto

 

 

 

– Tukipalvelut

PL 126, 80101 Joensuu

003727320952921

– Varasto

PL 126, 80101 Joensuu

003727320952922

– Tekniset palvelut

PL 126, 80101 Joensuu

003727320952971

– Hallinto

PL 126, 80101 Joensuu

003727320952991

Polkka- Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy

PL 168, 80101 Joensuu

003727759391120

Pohjois- Karjalan pelastuslaitos - liikelaitos

PL 56, 80101 Joensuu

003727320952113